راهنمای ارائه کارگاه دومین کنگره

دومين کنگره اختلالات خلقي

فراخوان ارسال برنامه كارگاه:

  • مهلت ارسال برنامه پیشنهادی: پانزدهم آبان ماه ١٣٩٧
  • پس از عنوان كارگاه پیشنهادی، نام و نام خانوادگی همه ارائه‌دهندگان هركدام در يك سطر آورده شود. در مقابل نام هر فرد، رشته و آخرین مدرک تحصیلی و سازمان مطبوع (Affiliation) ذکر شود.
  • مدت ارائه كارگاه ١٢٠ دقیقه و تعداد شرکت‌کنندگان حداکثر ۱۵ نفر است.
  • حداقل تعداد قابل قبول شركت‌كنندگان در كارگاه و فهرست تجهيزات مورد نياز مدرسان، ذکر شود.
  • پس از داوري برنامه و اعلام نظر کمیته علمی کنگره، امكان اضافه‌كردن ارائه‌دهنده جديد وجود ندارد.
  • شیوه ارسال برنامه: از طریق ایمیل کنگره (BDRG2006@gmail.com)

برگزاركننده دومين کنگره اختلالات خلقي: هسته پژوهشی اختلالات خلقی و گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تاريخ: ٢٤ تا ٢٦ بهمن ١٣٩٧

مكان: تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز بین‌المللی همايش‌هاي رازي