راهنمای ارائه سمپوزیوم دومین کنگره

دومين کنگره اختلالات خلقي

فراخوان ارسال برنامه سمپوزيوم:

  • مهلت ارسال برنامه پیشنهادی: پانزدهم آبان ماه ١٣٩٧
  • سمپوزیوم شامل سه تا چهار سخنرانی حول یک موضوع محوری باشد و ترجیحاً همه سخنرانی‌ها به‌گونه‌ای به هم مرتبط و برای دستیابی به هدفی مشترک یا پاسخگویی به پرسشی روشن و یا با ارائه بحث یا چالشی در مسیری مشخص ارائه شوند.
  • پس از عنوان سمپوزيوم پیشنهادی، نام و نام خانوادگی همه ارائه‌دهندگان هركدام در يك سطر آورده شود. در مقابل نام هر فرد، رشته و آخرین مدرک تحصیلی و سازمان مطبوع (Affiliation) ذکر شود.
  • مدت ارائه سمپوزيوم ١٢٠ دقیقه است؛ شامل ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه سخنرانی و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پنل یا پرسش و پاسخ.
  • شیوه ارسال برنامه: از طریق ایمیل کنگره (BDRG2006@gmail.com)

برگزاركننده دومين کنگره اختلالات خلقي: هسته پژوهشی اختلالات خلقی و گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تاريخ: ٢٤ تا ٢٦ بهمن ١٣٩٧

مكان: تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز بین‌المللی همايش‌هاي رازي

راهنمای ارائه سمپوزیوم دومین کنگره 1
راهنمای ارائه سمپوزیوم دومین کنگره 2
راهنمای ارائه سمپوزیوم دومین کنگره 3