درباره ما

اعضای کمیته علمی

 1. دکتر احمدخانیها، حمیدرضا
 2. دکتر احمدزاد اصل، مسعود
 3. دکتر احمدی ابهری، سید علی
 4. دکتر افشار، حمید
 5. دکتر الیاسی، فروزان
 6. دکتر امین‌اسماعیلی، معصومه
 7. دکتر امینی، همایون
 8. دکتر برکتین، مجید
 9. دکتر بوالهری، جعفر
 10. دکتر بیرشک، بهروز
 11. دکتر پناغی، لیلی
 12. دکتر توکلی، سامان
 13. دکتر جغتایی، محمدتقی
 14. دکتر جلالی، امیرحسین
 15. دکتر جلیلی، سید احمد
 16. دکتر حاجبی، احمد
 17. دکتر حکیم شوشتری، میترا
 18. دکتر خدایی، محمدرضا
 19. دکتر خلیلی، نوید
 20. دکتر خواجوی نوری، مرتضی
 21. دکتر دشتی، ناصر
 22. دکتر رجبی، فاطمه
 23. دکتر رسولیان، مریم
 24. دکتر رمضاني فراني، عباس
 25. دکتر رنجبر، فاطمه
 26. دکتر زمانی، بابک
 27. دکتر سمنانی، یوسف
 28. دکتر شاهسوند، اسماعیل
 29. دکتر شریعت، سید وحید
 30. دکتر شریعتی، بهنام
 31. دکتر شریفی، ونداد
 32. دکتر شفیعی ثابت، مهدی
 33. دکتر شیرازی، الهام
 34. دکتر صادقی، مجید
 35. دکتر صالحی، منصور
 36. دکتر صمیمی اردستانی، سید مهدی
 37. دکتر ضرغامی، مهران
 38. دکتر عاشوری، احمد
 39. دکتر عاطف وحید، محمد کاظم
 40. دکتر علوی، کاوه
 41. دکتر غرایی، بنفشه
 42. دکتر فرنام، عليرضا
 43. دکتر فرید حسینی، فرهاد
 44. دکتر فیروزآبادی، علی
 45. دکتر قاسم‌زاده، حبیب‌اله
 46. دکتر قائلی، پدیده
 47. دکتر قدیری وصفی، محمد
 48. دکتر قلعه‌ای‌ها، علی
 49. دکتر قلعه‌بندی، میرفرهاد
 50. دکتر قنبری جلفایی، عاطفه
 51. دکتر کاشانی‌نسب، فاطمه
 52. دکتر کشاورز اخلاقی، امیرعباس
 53. دکتر کمال‌زاده، لیلا
 54. دکتر مالک، ایوب
 55. دکتر متقی‌پور، یاسمن
 56. دکتر محمدصادقی، هما
 57. دکتر مزینانی، ربابه
 58. دکتر ملکوتی، سید کاظم
 59. دکتر میراب‌زاده، آرش
 60. دکتر میرسپاسی، غلامرضا
 61. دکتر نصر اصفهانی، مهدی
 62. دکتر نوحه‌سرا، شبنم
 63. دکتر نوربالا، احمدعلی
 64. دکتر هادی، فاطمه
 65. دکتر یاسمی، محمدتقی
 66. دکتر یاسینی، سید مجتبی
 67. دكتر نابدل، يونس

اعضاء کمیته اجرایی

 

۱.خانم مژگان تابان

۲.دکتر سوده تاجیک اسماعیلی

۳. خانم زهرا جانباز نیستانی

۴. خانم زهرا خلفی

۵. خانم زهرا سلیمانی

۶. دکتر فاطمه کاشانی نسب

۷. دکتر لیلا کمال زاده

۸. دکتر هما محمدصادقی

۹. خانم معصومه یاراحمدی