اهداف کنگره اختلالات خلقی

کنگره اختلالات خلقی

  • گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران قصد دارد با همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران و انجمن بین المللی اختلال دوقطبی اولین کنگره اختلالات خلقی را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷ به مدت سه روز تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۹ در مرکز همایش های رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار نماید. در این کنگره، دو روز به سمپوزیوم ها وسخنرانی ها و یک روز نیز به مقالات پژوهشگران اختصاص داده شده است. ضمنا قرار است کارگاه هایی نیز در حاشیه کنگره برگزار شود. لذا از علاقه مندان و پژوهشگران این حوزه دعوت بعمل می آید که سمپوزیوم ها، کارگاه ها و مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۱به ایمیل Bdrg2006@gmail.com ارسال نمایند.

اهداف کنگره:

  • – گردآوری متخصصان حوزه اختلالات خلقی در کنار هم برای طر‌احی همکاری‌‌های آینده
  • – معرفی حوزه‌‌هایی از مدیریت بین رشته‌‌ای اختلالات خلقی که کمتر به آنها توجه می‌‌شود
  • – انتقال تجارب بالینی میان شرکت‌‌‌کنندگان در همایش
  • – مطرح شدن تازه‌‌‌‌های علمی در زمینه‌‌ی اختلالات خلقی