کنگره بنر۱
کنگره اختلالات خلقی بنر 2
تصویر کنگره

کنگره اختلالات خلقی

گروه روانپزشکی و هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران دومین کنگره اختلالات خلقی را از تاریخ 1397/11/24 به مدت سه روز تا تاریخ 1397/11/26 در مرکز همایش های رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد کرد.

  • در این کنگره، دو روز به سمپوزیوم ها وسخنرانی ها و یک روز نیز به مقالات پژوهشگران اختصاص می‌یابد وکارگاه‌هایی نیز در حاشیه کنگره برگزار خواهد شد. لذا از علاقه مندان و پژوهشگران این حوزه دعوت به‌عمل می‌آید که سمپوزیوم‌ها، کارگاه‌ها و مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 1397/08/15 به ایمیل BDRG2006@gmail.com ارسال نمایند.

   اهداف کنگره:

-  گردآوری متخصصان حوزه اختلالات خلقی در کنار هم برای طر‌احی همکاری‌‌های آینده 

-  معرفی حوزه‌‌هایی از مدیریت بین‌رشته‌‌ای اختلالات خلقی که کمتر به آنها توجه می‌‌شود.

-  انتقال تجارب بالینی میان شرکت‌‌‌کنندگان در همایش

-  مطرح شدن تازه‌‌‌‌های علمی در زمینه‌‌ی اختلالات خلقیهمکاران-کنگره-اختلالات-خلقی-1024x352.png.lastlast

سازمان های مشارکت کننده در کنگره